Lubertus Klaassen (1878-1942)

Dit album gaat over Lubertus (Bertus) Klaassen (1878-1942) en zijn vrouw Leentje de Bruijn (1878-1962).

Bertus werd geboren in Hoofddorp, als oudste zoon van Piet Klaassen en Fie Houtwipper. Hij vertrok op 7 mei 1902 naar Lange Ruige Weide, bij Gouda.

Leentje de Bruijn kwam uit Lange Ruige Weide. Ze werd er geboren op 3 december 1878 als dochter van Leendert de Bruijn en Neeltje Visser. Op 4 juli 1907 trouwden Bertus en Leentje in diezelfde gemeente. Het trouwboekje / familieregister is bewaard gebleven.

Bertus werd wagenmaker. Op 6 juli 1909 werd hun eerste zoon, Piet geboren. Het gezin woonde in Den Haag, maar bracht ook een aantal jaar (1913-1918) door in Schiedam. Daar werd op 5 juni 1915 hun tweede zoon Leen geboren. In 1922 werd nog een derde zoon geboren, maar die overleed na enkele dagen.

Het gezin Klaassen. V.l.n.r: Leentje, Leen, Piet en Bertus. Rond 1917.

Piet Klaassen trouwde met Gré Wijsman en werd onderwijzer van beroep. Over hem is een apart album op deze website: Fotoalbum Pieter Klaassen (1909)

Leen Klaassen (1915-1972)

Leen Klaassen trouwde 22 november 1939 met Suus van der Weele en zij gingen wonen aan de Hildebrandstraat in Den Haag. Zij bleven kinderloos. Leen was melkboer van beroep.

Leentje en Bertus

Bovenstaande foto is van kort voor het overlijden van Bertus in 1942. V.l.n.r.: Kee de Bruijn, Leentje Klaassen-de Bruijn, Barend, Machiel, Alex, Piet, en Bertus. Barend, Machiel en Piet zijn drie broers van Bertus. Alex is de zoon van Piet, dus een neef van Bertus.

Bertus overleed op 24 mei 1942. Hij werd op 28 mei begraven op begraafplaats Nieuw-Eijkenduynen. Het adres van het echtpaar was toen Bloemfonteinstraat 14, Den Haag. Leentje verhuisde daarna naar de Stephensonstraat 61. Zij woonde daar met haar zuster Adriana Cornelia de Bruijn. Op 21 september 1961 verhuisden de zusters naar het Haags Hervormd Rusthuis “Oostduin”. Leentje overleed drie maanden later, op 20 december.