Over deze website

Op deze website wordt uit familieonderzoek verkregen informatie gepubliceerd, waar u als bezoeker kennis van kunt nemen.

Doel van de website is om de familiegeschiedenis voor de “vergetelheid” te behoeden en deze voor een breed publiek uit huidige en komende generaties toegankelijk te maken.

Gebruik van de website is geheel gratis. De website is vrij van advertenties en andere zakelijke belangen. De kosten voor webhosting en domeinregistratie worden op persoonlijke basis gedragen.

Privacy

De familiegeschiedenis is onlosmakelijk verbonden met mensen en persoonsgegevens maken een essentieel onderdeel uit van het familieonderzoek. Relevante persoonsgegevens zijn onder meer:

  • naam
  • datum en plaats van geboorte/ doop, huwelijk en overlijden
  • familiebanden: ouders, broers, zussen, partner, kinderen
  • geslacht, woonplaats, opleiding, beroep, religie
  • beeldmateriaal

Ter onderbouwing van de gegevens in het onderzoek wordt gebruik gemaakt van bronnen. Dit kunnen publieke bronnen zijn, zoals de burgerlijke stand, maar ook geboortekaartjes, trouwaankondigingen en overlijdensberichten.

Bij het verwerken en publiceren van persoonsgegevens moet rekening gehouden worden met het recht op privacy van de betrokkenen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hier van toepassing. Gegevens van levende familieleden worden op deze website niet gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende personen.

Het familieonderzoek gaat echter grotendeels over overleden familieleden. De AVG is niet van toepassing op overleden personen. Uitgangspunt is dat publicatie van gegevens over overleden personen op deze website is toegestaan, tenzij bezwaar is gemeld door nabestaanden of (voor het overlijden) door de persoon zelf. Een persoon wordt als overleden beschouwd als in het familieonderzoek informatie van overlijden beschikbaar is, of als de persoon meer dan 100 jaar geleden is geboren.

Mocht u vanuit privacyoverwegingen bezwaar hebben tegen publicatie van enige gegevens op deze website, dan kunt u dit laten weten via het contactformulier.

Auteursrecht

Op de teksten, foto’s en andere materialen gepubliceerd op deze site is het auteursrecht van toepassing. Deze worden uitsluitend gepubliceerd met toestemming van degene die het materiaal ter beschikking heeft gesteld. Dit is niet altijd de maker van het werk, de maker is in veel gevallen niet meer in leven. Het auteursrecht op een werk eindigt 70 jaar na de dood van de maker. 

Waar redelijkerwijs mogelijk is toestemming van de rechthebbenden verkregen voor het publiceren van de teksten, foto’s en andere materialen op deze site. Mocht een van de publicaties op deze site inbreuk maken op auteursrechten van een ander, dan kunt u dit laten weten via het contactformulier.

Genealogische feiten (plaatsen, namen en datums) vallen niet onder het auteursrecht en mogen worden overgenomen.

Als u gegevens overneemt wordt het op prijs gesteld als u:

  • De gegevens niet ter beschikking stelt voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op commerciële stamboomsites die deze gegevens vervolgens tegen betaling beschikbaar maken aan geïnteresseerden
  • Het laat weten als u zelf eventueel aanvullingen of correcties heeft op de gevonden gegevens

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de site. Er worden geen tracking of externe cookies toegepast.

Site beheer

Deze website wordt beheerd door Peter Klaassen, Haarlem.

Website software: WordPress

Thema/ template: Astra

Family Tree PHP https://www.familytreephp.com/family-tree-php-publiceer-je-stamboom-op-je-eigen-website/