Barend Klaassen 1852

Barend Klaassen (1852-1923) is geboren in Lisse, maar verhuist al op vierjarige leeftijd naar Hoofddorp, waar zijn vader postbode is. Hij wordt er timmerman en begint een eigen timmermanszaak met zijn broer.

Op 20 augustus 1875 trouwt hij met Elisabeth (Liesbeth) Bier. Hoewel er genoeg foto’s zijn van Barend hebben we helemaal geen foto’s van haar.

Op de pentekening hierboven is het huis van Barend en Liesbeth te zien. Het huis staat er nog steeds, het huidige adres is Parklaan 38, Hoofddorp. Op de achtergrond is de timmermanswerkplaats te zien.

Na het overlijden van Liesbeth in 1905 deden dochters Grietje en Sien de huishouding.

Samen kregen Barend en Liesbeth dertien kinderen (van wie er twee jong overleden), zoals bijgehouden door Barend in een familieregister op het voorblad van de gezinsbijbel.

Jacob Klaassen (1875-1929) huwde met Wilmke van der Wal. Hij leerde het timmermansvak bij zijn vader en oom Piet. In 1898 vertrok hij naar Haarlem en werkte bij de fa. van Ommeren. Via deze firma kwamen Jacob en Wilmke in Zaandam terecht. Later werd hij timmerman bij de gemeente-reiniging en in vaste dienst aangenomen. Hij verkreeg rond 1922 na een examen van een week in Utrecht het diploma meester-timmerman.

Lubertus (Bertus) Klaassen (1876-1941) huwde met Teuntje Wiegel en ging later naar Haarlem. Ze kregen 6 kinderen. Bertus werd aannemer. Hij bouwde nieuwe huizen en bezat ook een werkplaats met electrische machines.

Dieuwertje (Duurt) Klaassen (1878-1947) huwde met Evert Verdoes. Ze hadden een boerderij in Aalsmeer aan de Ringvaart en ze hadden 8 kinderen.

Pieter (Piet) Klaassen (1879-1944) huwde met Reinoutje Met. Zij hebben geen kinderen gehad. Piet nam metselwerken aan en werd later zelf ook aannemer. Zij woonden in Haarlem in een huis met grote tuin (Schoterbosstraat 2). Tante Reinoutje kon zich daar uitleven. Ligusterboompjes kregen door snoeien verschillende vormen.

Barend Klaassen (1881-1956) huwde met Alida Aaftink. Hij was bakkersknecht en woonde en werkte ook in Haarlem. Zij hadden 4 kinderen.

Klaziena (Sien) Klaassen (1884-1958) huwde met Simon Aardema, die bakkersknecht was en in Haarlem woonde en werkte. Zij hadden 3 kinderen.

Dirk Klaassen (1886-1939) huwde met Neeltje Verburg en woonde en werkte in Haarlem als aannemer van kleine werkzaamheden, als verbouwingen en reparaties aan woonhuizen en kantoren. Zij hadden 4 kinderen.

Gerrit Klaassen (1888-1958) huwde met Trijntje van der Maarl. Hij was zelfstandig schilder en woonde in Hoofddorp aan de Hoofdvaart. Zij hadden 11 kinderen.

Pille Klaassen (1890-1980) huwde met Rinske Hendriks. Hij was timmerman en nam de zaak over van zijn oom Piet en zijn vader op 1 januari 1923. Een aantal jaren later werd de zaak opgeheven en vertrok oom Pille met zijn gezin (4 kinderen) naar Heemstede.

Grietje Klaassen (1893-1985) huwde met Cornelis de Vlieg, die bouwkundig ambtenaar was bij de gemeente Haarlemmermeer. Ze
woonden in Hoofddorp en hadden 2 kinderen.

Frederik Nicolaas (Frits) Klaassen (1896-1941) huwde met Ynskje Aardema. Zij was de zus van Simon Aardema, die getrouwd was met een zus van Frits, Klaziena. Oom Frits was timmerman en werkte bijna altijd bij zijn broers Lubertus en Piet. In de crisisjaren 1935/1941 is hij omgeschoold tot kabelmonteur bij de Haarlemse radio-centrales. Hij is dit gebleven tot zijn overlijden in 1941. Zij hadden één zoon, ook een Frederik Nicolaas (Frits). Hij woonde in Florida, waar hij met zijn vrouw drie kinderen groot gebracht heeft.

Nog twee recente foto’s uit de Parklaan. De eerste is Parklaan 38, het huis waar Barend woonde met zijn gezin, en later nog zijn zoon Pille. De houten timmermanswerkplaats die erachter stond is er niet meer.

De tweede foto is van schuin ertegenover, Parklaan 37 en 39. Dit huis is door Barend gebrouwd voor zijn zwagers, Dirk en Pille Bier. Beiden waren bestuurder op de elektrisch tram in Amsterdam en kwamen hier wonen na hun pensioen.