Lubertus Klaassen (1819-1881)

Bijzonderheden

Volgens overlevering in de familie was Lubertus een artistiek man. Van hem zijn een aantal aquarellen bewaard gebleven. Ook het geschilderde zelfportret is van zijn hand.

Verder zijn er een hoop aanwijzingen dat Lubertus model gestaan heeft voor postbode Jansen in de Dik Trom boeken van Joh. C. Kievit.

Interessant is misschien nog de lokatie van de woning aan de IJweg van Lubertus en zijn jonge gezin. Het huis staat er niet meer. Sinds de polderbaan van Schiphol is aangelegd, is dit een doodlopend deel van de IJweg.

Volgens dit bericht uit De Tijd van 12 augustus 1880 kreeg Lubertus een jaarlijks pensioen toegekend van 187 gulden. Helaas heeft hij er niet lang van kunnen genieten, hij overleed 10 februari 1881.